30 ഡിസംബർ 2013

ഒറ്റ ക്ലിക്ക് കൊണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് സുഹൃത്തുക്കളെ എങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പിൽ ചേര്ക്കാം
ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പില്‍ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ മുഴുവനായും ഒറ്റക്ലിക്കില്‍ ചേര്‍ക്കുന്ന വിദ്ധ്യയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.  ചിത്രം കാണുക..    നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ഗ്രൂപ്പിൽ പോകുക. ഗ്രൂപ്പിൽ പോകാൻ  ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 


അതിനു ശേഷം  നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്  ഒരു ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊട് ലഭിക്കും. ആയ കോഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ നല്കിയാണ് ആളുകളെ ചെര്ത്തെണ്ടത്..

ഗ്രൂപ്പിൽ ആളുകളെ ചേര്ക്കുന്നതിനുള്ള കോഡ് ലഭിക്കുവാൻ താഴെ കാണുന്ന സ്റ്റാർ  ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക..


********************

ഇഷ്ടമായി എങ്കിൽ ഇവിടെ  LIKE   ചെയ്യുമല്ലോ.